Armering

 

 

          Armeringsstål                                                                                                            Bistål

 

 

 

 

                                                                 Armeringsnät