Cementvaror

 

Cement brunnar Cement rör
400 x 1000 mm 400 x 1000 mm
400 x 600 mm 400 x 600 mm
400 x 300 mm 400 x 300 mm
Slamavskiljare  

 

400 Infiltrations-paket Markduk Svart 2.5 x 100 m NG2
Div. Förhöjningar & Brunnslock Planteringsduk 2 x 100 m 125 gr/m²

 

Vi kan göra inborrningar i brunnarna på önskad plats 110 mm & 160 mm.