Cementvaror

Cementvaror

 

Cement brunnar
400 x 1000 mm
400 x 600 mm
400 x 300 mm
Slamavskiljare
 
400 Infiltrations-paket
Div. Förhöjningar & Brunnslock

 

Cement rör
400 x 1000 mm
400 x 600 mm
400 x 300 mm
 
400 Infiltrations-paket
Div. Förhöjningar & Brunnslock

 

Vi kan göra inborrningar i brunnarna på önskad plats 110 mm & 160 mm.